مقایسه کیفیت تصویر CIF ، D1 و ۹۶۰H

مقایسه کیفیت تصویر CIF ، D1 و ۹۶۰H در سیستم های مداربسته

مقایسه کیفیت تصویر CIF ، D1 و ۹۶۰H در سیستم های مداربسته تعریفی از کیفیت ۹۶۰H : ۹۶۰Hیک استاندارد جدید برای دوربین های مداربسته و ...

ادامه مطلب

رزولوشن تصویر مداربسته در دستگاه DVR

رزولوشن تصویر مداربسته در دستگاه DVR

از نظر بسیاری از نصابان، فروشندگان و مشتریان دلیل وجود تفاوت قیمت دستگاه های DVR به نوعی با ابهام همراه است. در اینجا به مقایسه سه رز...

ادامه مطلب