پروتکل آدرس اینترنت یا آدرس IP چیست ؟

پروتکل آدرس اینترنت یا IP که مخفف Internet Protocol address است. کامپیوترها در شبکه ها داده‌ها را با آن ارسال و دریافت می‌کنند و همانند آدرس‌های خیابانی است

ادامه مطلب